Stanisław Jerzy Dołżyk  -  cykle obrazów

Fragment obrazu  "Syn marnotrawny"  z cyklu  "Lot Ikara" malowany do piosenki Jacka Kaczmarskiego o tym samym tytule.
STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM
KSIĘGA  GOŚCI
KONTAKT

  


W przygotowaniu


Kolejny, czwarty cykl  zatytułowany "Żyworysy"  składa się z czterech poliptyków:
- pierwszy poliptyk, to 9 obrazów  - inspirowany piosenką "Nasza klasa I",
- drugi poliptyk, to 6 obrazów  - inspirowany piosenką "Nasza klasa II",
- trzeci poliptyk składa się z 6 obrazów - inspirowany piosenką "Nasza klasa III",
- czwarty poliptyk składa się z 4 obrazów - inspirowany piosenką "
Nasza klasa IV"
Planowany termin wystawy: 10 kwietnia 2013


Piąty cykl "Twój zodiak" składać się będzie z 12 prac inspirowanych tekstami piosenk i wierszy J. K. "Mój zodiak"  Planowany termin wystawy: 10 kwietnia 2014

 Obrazy gotowe z drugiego cyklu "Żyworysy"
" Nasza klasa - I "  w końcowej fazie tworzenia.
" Nasza klasa - II "  w końcowej fazie tworzenia.
" Nasza klasa - I "
Fragment obrazu " Nasza klasa - II "Jacek Kaczmarski

Strona o Przemysławie Gintrowskim